ИНФОРМАЦИЯ

Автор:Tamara

Раннє виявлення дислексії

За різними даними, кілька десятків відсотків дітей не можуть опанувати шкільні навички в силу стану свого неврологічно-психічного здоров’я. При цьому у біля 10% учнів загальноосвітньої школи перешкодою для навчання стає дислексія. Використовуючи різні підходи, дослідники за кордоном зуміли розкрити патогенез цього стану і сформулювати принципи діагностики і корекції. У нашій країні робіт, присвячених спеціально дислексії, майже немає, в наявних розкривається, як правило, педагогічний аспект цього розладу.

Як правило, дислексія у дітей явно вимальовується лише наприкінці другого – на початку третього класу. В цей період і батькам, і вчителям стає очевидним, що навички читання, що є основоположними у навчанні, у дітей з нормальним інтеллектуальним розвитком і достатьому рівні педагогічного впливу, все ще не автоматизовані і не відповідають віковим нормам.

Зі зростанням обізнаності з питань цього, як виявилося, досить розповсюдженого стану – дислексії – все більше питань у батьків виникає щодо можливості профілактики та раннього виявлення схильності до дислексії.

Cпеціалісти в області корекції проблем навчання єдині в думці, що можна помітити таку схильність ще до школи.

Пропоную вашій увазі деякі тести, запропоновані нейрофізіологом і логопатологом Корнєвим О.М., за допомогою яких ви можете дослідити, чи мають схильніть до проявів дислексії ваші власні діти, навіть не маючи жодних спеціальних знань.

Ніякого оснащення це також не потребує і займе у вас всього 5-8 хвилин часу.


                 Рядомовлення

Інструкція дитині: «Перерахуй по порядку пори року і (після відповіді на це питання) дні тижня». При недостатньому розумінні часових понять допустима допомога у вигляді навідних запитань або підказки, яка не містить порядкового перерахування.

Оцінки (тут і далі оцінка дається в штрафних балах):

 1. правильно відповів на обидва запитання – 0 балів;
 2. правильно відповів на 1 питання -2 бали;
 3. не відповів на жодне питання – 3 бали.

Ритми

Інструкція: «Послухай, як я постукаю, і після того як я закінчу, постукай точно так само». Після цього одноразово пред’являється серія ударів по столу (олівцем або паличкою) з довгими і короткими інтервалами:

 1. прості ритми – !! !,! !!, !! ! !,! ! !!,! !!!; якщо завдання виконано вірно, то переходять до більш складного; якщо допущено більше однієї помилки, то припиняють;
 2. складні ритми – !!! ! !,! !! !!, !! !!! !; Критерій виконання такої ж, як в простих ритмах.

Оцінки:

 1. виконані обидва завдання – 0 балів
 2. виконані тільки прості ритми – 2 бали
 3. не виконано жодного завдання – 3 бали.

Тест «Кулак – ребро – долоня».

Інструкція: «Подивись уважно на те, що я зараз зроблю, і повтори так само. Експериментатор демонструє дитині тричі поспіль послідовність з трьох рухів: вдарити кулаком по столу, поставити долоню ребром, плеснути долонею по столу. Дитина так само, як і експериментатор, повинна тричі без помилок виконати цю послідовність. Якщо дитина порушила послідовність рухів не більше одного разу, потрібно вказати, що допущена помилка, і залишити йому ще спробу (якщо дитина відтворила послідовність рухів тільки один раз і після стимуляції продовжила її правильно, то це помилкою не вважається). При явно помилковому відтворенні демонстрація зразка повторюється. Всього допускається не більше 5 демонстрацій.

Оцінки:

 1. правильне відтворення з однієї – двох спроб після 1-ї демонстрації – 0 балів;
 2. правильне відтворення після двох демонстрацій або після трьох демонстрацій з 1-ї спроби – 2 бали;
 3. правильне відтворення після 4-5 демонстрацій або після 3-х демонстрацій з 2-й і більш спроб – 3 бали.

Субтест «Повторення цифр».

Інструкція: «Зараз я назву тобі будь-які кілька цифр, а ти, як тільки я закінчу говорити, повтори їх точно в такому ж порядку. Увага!” Після цього експериментатор рівним голосом, не змінюючи інтонації на останній цифрі, в ритмі відліку стартового часу називає ряд з трьох цифр (див. Цифрові ряди). При помилковому відтворенні пред’являється інший ряд з трьох цифр. При правильному відтворенні переходять до ряду з 4 цифр і так далі до ряду з 5 цифр. Експериментатор фіксує кількість цифр в найбільшому правильно відтвореному ряду. Це є попередньою оцінкою за першу половину завдання. Після цього дається нова інструкція: «Зараз я назву тобі ще кілька цифр, і ти їх теж будеш повторювати, але тільки починай з кінця, повторюй їх в зворотному порядку. Наприклад: якщо я скажу 1-2, то ти повинен сказати 2-1 ». При цьому для наочності потрібно по черзі торкнутися пальцем на столі двох уявних точок: спочатку зліва направо; потім справа наліво. Тактика обстеження і фіксування результатів така ж, як в першій половині завдання: спочатку пропонується ряд з 2 цифр, потім з 3 і т.д. Підсумковим результатом виконання всього завдання є сума попередніх оцінок за першу і другу половини завдання

Числові ряди

Прямий рахунок:

№ 3 3-8-6 6-1-2

№ 4 3-4-1-7 6-1-5-8

№ 5 8-4-2-3-9 5-2-1-8-6

Зворотний рахунок:

№ 2 2-5 6-3

№ 3 5-7-4 2-5-9

№ 4 7-2-9-6 8-4-9-3

Оцінки:

 1. підсумковий результат більше 6 – 0 балів;
 2. підсумковий результат дорівнює 6 – 2 бали;
 3. підсумковий результату менше 6 – 3 бали.

Орієнтування «право – ліво»:

Просте орієнтування. Інструкція: «Підніми ліву руку (починати треба обов’язково з лівої), покажи праве око, ліву ногу». Якщо завдання виконано, то переходять до наступного, якщо ні – припиняють.

Мовна проба Хеда. Інструкція: «Візьмися лівою рукою за праве вухо, правою рукою – за праве вухо, правою рукою – за ліве вухо, покажи лівою рукою праве око”.

Оцінка:

 1. виконані обидва завдання – 0 балів
 2. виконане лише просте орієнтування – 2 бали
 3. не виконано жодного завдання – 3 бали.

Складання розповіді за серією картинок.

Дитині пред’являється розповідь в 2-х картинках (зручна для використання розповідь про курку, курчат і самоварну трубу з книги Н. Радлова «Розповіді в картинках»).

Інструкція: «Подивися! На цих картинках намальоване маленьке оповіданнячко. Розкажи, про що тут намальовано? Склади розповідь за цими малюнками ».

Якщо дитина не може самостійно скласти розповідь або замість неї перераховує зображені предмети, то треба задати навідні запитання. Після того як дитина закінчила розповідь, задається питання: «Поясни: чому курчата стали чорними?». Правильним вважається будь-яке пояснення типу. Оцінки виставляються в два етапи.

Оцінюється якість побудови оповідання:

 1. розповідь складена самостійно, без істотних похибок – 0 балів;
 2. розповідь складена тільки за навідними питаннями без грубих помилок або самостійно, але з грубими похибками (пропущена істотна частина розповіді, порушена послідовність подій) – 2 бали;
 3. замість розповіді перераховуються зображені предмети – 3 бали;
 4. дитина без сторонньої допомоги навіть не перераховує зображені предмети – 4 бали.

Оцінюється розуміння причинно-наслідкових зв’язків:

 1. дано правильне пояснення (забруднилися в сажі, фарбі) – 0 балів;
 2. пояснення неповне ( «труба – чорна») – при цьому задається пряме запитання, і якщо задовільної відповіді не дано, то – 1 бал;
 3. пояснення зовсім немає – 2 бали.

Підсумкова оцінка дорівнює сумі першої і другої оцінок.

Складання остаточного висновку:

При обстеженні дітей 6,5 – 7,5 років без грубої мовної патології підсумовуються наступні оцінки:

 • за “рядомовлення”, повторення цифр, і за тест Озерецкого або «Ритми» (з цих двох вибирається завдання, за яке отримана вища оцінка).
 • При обстеженні дітей 7,5 – 8,5 років з вираженою мовною патологією (поліморфна дислалія, загальне мовне недорозвинення, ринолалія) підсумовуються наступні оцінки:
 • за «Рядомовлення», «Повторення цифр», «Орієнтування в «право – ліво» і «Розповідь за картинками».

Автор:Tamara

Что такое расстройство обучения и как можно помочь?

Нарушения обучения: Из-за проблем с обучением ребенку трудно читать, писать или выполнять простую математику. Как понять признаки и что вы можете сделать.

У нас в стране их называют неучами, ленивыми, обвиняют в отсутствии старания и прилежания. Родители таких учеников заходят в школу виноватой походкой и втянув голову в плечи. Как и их дети, они живут в стрессе и порицании. В Европе и США категории детей, у которых есть затруднения в школе, объединяют в группу “дети с расстройствами обучения” и предлагают альтернативные методы работы с ними.

Сегодня мы расскажем о том, что это такое и как предлагаем справляться с этим мы.


Многие дети с нарушениями обучения, также называемыми расстройствами в обучении, испытывают трудности в школе задолго до того, как им поставят диагноз. Это может повлиять на самооценку и мотивацию ребенка. Понять, как распознать признаки расстройства обучения и что вы можете сделать, чтобы помочь своему ребенку.


Что такое расстройство обучения?

Расстройство обучения – это проблема обработки информации, которая мешает человеку освоить навык и эффективно его использовать. Нарушения обучения обычно затрагивают людей со средним или выше среднего уровня интеллекта. В результате расстройство проявляется в разрыве между ожидаемыми навыками, основанными на возрасте и интеллекте, и успеваемостью.

Распространенные расстройства обучения влияют на способности ребенка к чтению, письму, математике или невербальным навыкам.


ТРУДНОСТИ С ЧТЕНИЕМ

Нарушения обучения при чтении обычно связаны с трудностями восприятия произнесенного слова как комбинации отдельных звуков. Это может затруднить понимание того, как буква или буквы представляют звук и как буквенные комбинации образуют слово.

Проблемы с рабочей памятью – нарушение способности удерживать и манипулировать информацией в данный момент – также могут сыграть свою роль.

Даже когда основные навыки чтения освоены, дети могут испытывать трудности со следующими навыками:

 • Скорость чтения на уровне возрастной нормы
 • Понимание прочитанного
 • Точный пересказ (не могут вспомнить, о чем читали)
 • Выводы на основе прочитанного
 • Орфография

Нарушение обучения при чтении обычно называют дислексией, но некоторые специалисты могут использовать этот термин для описания только некоторых проблем обработки информации, которые могут вызвать затруднения при чтении.


ТРУДНОСТИ С ПИСЬМОМ

Письмо требует сложных визуальных, двигательных и информационных навыков. Нарушение обучения в письменном выражении может вызвать следующее:

 • Трудности с почерком. Медленный почерк, требующий значительных усилий. Неразборчивый почерк

 • Трудность в выражении мыслей словами

 • Трудный для понимания, плохо организованный письменный текст, без абзацев и отступов

 • Проблемы с орфографией, грамматикой и пунктуацией


Проблемы в обучении? Получите рекомендации для педагогов школы.

Навыки чтения. Возрастные этапы.

Признаки дискалькулии в разном возрасте.

Расстройства обучения. Советы родителям.

ПРОБЛЕМЫ С ОСВОЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

Расстройство обучения математике называется дискалькулией. Такое нарушение может вызвать проблемы со следующими навыками:

 • Понимание числа и количества, их различия и связи
 • Умение решать математические задачи
 • Запоминание основных расчетов
 • Использование математических символов, таких как знаки “плюс”, “минус”, “равно”, “больше”, “меньше”.
 • Понимание текстов задач
 • Организация и запись информации при решении математической задачи (краткое условие, вопрос, ответ)

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Ребенок с нарушениями в обучении невербальным навыкам, кажется, развивает хорошие базовые языковые навыки и сильные навыки запоминания в раннем детстве. Трудности наблюдаются в визуально-пространственных, зрительно-моторных и других навыках, необходимых для социального или академического функционирования.

У ребенка с нарушениями в обучении невербальным навыкам могут возникнуть проблемы в таких областях:

 • Интерпретация выражений лица и невербальных сигналов в социальных взаимодействиях
 • Правильное использование речи в социальных ситуациях (может говорить не к месту)
 • Физическая координация
 • Мелкая моторика, лежащая в основе навыка письма
 • Внимание, планирование и организация
 • Беглое чтение и понимание. Трудности с письменным выражением мыслей, обычно появляющееся в более старших классах

Что вызывает расстройства обучения?


На этот счет нет единого мнения, что именно может вызывать проблемы с обучением. Отметим только очевидные факторы, которые могут повлиять на развитие расстройств обучения:

 • Семейная история и генетика. Семейная история расстройств обучения увеличивает риск развития расстройства у ребенка.
 • Пренатальные и неонатальные риски.
 • Серьезное нарушение внутриутробного развития, воздействие алкоголя или наркотиков перед рождением, преждевременные роды и низкий вес при рождении могут быть причиной нарушениями обучения.
 • Психологическая травма или жестокое обращение в раннем детстве могут повлиять на развитие мозга и увеличить риск расстройств обучения.
 • Физическая травма. Травмы головы или инфекции нервной системы также могут играть роль в развитии расстройств обучения.
 • Воздействие окружающей среды. Воздействие высоких уровней токсинов, таких как свинец, было связано с повышенным риском расстройств обучения.

Каковы признаки нарушения обучения?

У вашего ребенка может быть нарушение обучения, если он или она:

 • Не овладевает навыками чтения, правописания, письма или математики согласно возрастным нормам развития
 • Плохо понимает и следует инструкциям
 • Забывает, что ему/ей только что сказали
 • Не хватает координации при ходьбе, занятиях спортом или трудности с правильным удерживанием ручки
 • Забывает записать или теряет домашние задания, учебники или другие предметы
 • Трудно понять концепцию времени и порядка
 • Сопротивляется домашним заданиям или действиям, которые включают чтение, письмо или математику. Не могут выполнять домашние задания без значительной посторонней помощи
 • Демонстрирует неповиновение, враждебность или чрезмерные эмоциональные реакции в школе, или во время выполнения домашних заданий или чтения.

Своевременно обращайтесь за помощью

Раннее вмешательство имеет важное значение, потому что проблема может расти, как снежный ком. Ребенок, который не научился считать в начальной школе, не сможет заниматься алгеброй в старшей школе.

Без чтения – основополагающего навыка обучения – им в средней школе будет трудно освоить гуманитарные науки, а также справиться с техническими текстами, такими как условия задач.

Дети с расстройствами обучения также могут испытывать тревожность, депрессию, сниженную самооценку, хроническую усталость или потерю мотивации. Некоторые из могут вести себя таким образом, чтобы отвлечь внимание от своих проблем в школе – дурачиться, быть “классным клоуном”.


Диагностика расстройства обучения и потребности в услугах коррекции основывается на результатах тестирования, обратной связи с учителями, мнении родителей или опекунов и анализе успеваемости. Диагноз сильной тревоги или дефицита внимания / гиперактивности также оказывает большое влияние на возможности обучения. Эти факторы способствуют задержкам в развитии академических навыков.

В нашем центре мы предлагаем специализированные интенсивные курсы по коррекции основных проблем обучения: чтения, письма почерка, освоения математики, концепций времени и организационных навыков.


Некоторые дети получают пользу от работы с нейропсихологом и специалистом по ЛФК. Профессиональная терапия может улучшить моторные навыки ребенка, испытывающего проблемы с координацией и письмом. Логопед может помочь решить языковые навыки.
Иногда врач вашего ребенка может порекомендовать лекарство от депрессии или сильной тревоги. Лекарства от синдрома дефицита внимания / гиперактивности могут улучшить способность ребенка концентрироваться в школе.

Очень важно, чтобы вы помогли своему ребенку в простой доступной форме понять необходимость каких-либо дополнительных занятий и как они могут помочь. Кроме того, сосредоточьтесь на сильных сторонах вашего ребенка. Поощряйтете своего ребенка уделять внимание интересам, которые вселяют в него уверенность.

Вместе эти вмешательства могут улучшить навыки вашего ребенка, помочь ему или ей разработать стратегии выживания и использовать его или ее сильные стороны для улучшения обучения в школе и за ее пределами.

Автор:Tamara

Навыки чтения: возрастные этапы

Практически все родители еще на стадии ожидания появления на свет малыша, представляют себе, на кого он будет похож, как с ним будут гулять, петь колыбельные и читать сказки. До первых шагов пройдет еще немало времени, а вот книги не только можно, даже нужно начинать читать как можно раньше.

Ни один мультфильм, ни одно развивающее занятие не заменит ребенку книги. На раннем этапе это один из вариантов познания мира, позже – это и воспитание, и социализация, и огромный кладезь знаний. В каждом возрасте именно чтение формирует богатый языковой запас, умение связанно доносить свои мысли, увеличивает интеллектуальный потенциал ребенка.

Каждому периоду роста не только предусмотрены свои книги, но и определенные возрастные границы, когда ребенок может и должен освоить определенный пласт навыков и получить при этом соответствующие знания. Конечно, такой график не является аксиомой, каждый ребенок индивидуален и осваивает навыки чтения в своем темпе, но как ориентир родители должны иметь его в виду.

Младенцы (0-12 месяцев)

 • проявляют первый интерес к книгам, тянутся к ним;
 • интересуются картинками, пытаются дотронуться до них;
 • пытаются перелистывать страницы, детей очень захватывает этот процесс;
 • издают звуки, сначала это просто эмоции, позже появляется осознанное «комментирование» увиденного: как говорит котик? а мышка? а машинка?

Малыши (1-2 года)

 • распознают и называют предметы, которые видят в книге: посуда, животные, автомобили;
 • минимальным набором слов описывают сюжет картинок;
 • из нескольких книг выбирают именно ту, которую просят;
 • запоминают короткие стишки или фразы из любимых книг и охотно их декламируют;
 • делают вид, что читают книги, переворачивая страницы и водя пальчиком по строчкам – эта игра развивает детскую фантазию и приветствуется педагогами.

Детсадовцы (3-4 года)

 • умеют правильно и аккуратно обращаться с книгами;
 • понимают, что слова читаются слева направо, а страницы сверху вниз;
 • пересказывают достаточно длинные произведения;
 • замечают рифму и с удовольствием рифмуют слова;
 • знают многие буквы и делают попытки складывать слоги;
 • запоминают написание своего имени или логотипов, легко их распознают даже среди интенсива печатной информации.

Дошкольники (5-6 лет)

 • справляются с понятием звук-буква, легко демонстрируют букву, подходящую под слышимый звук;
 • определяют порядок звуков в простых словах;
 • могут «играть» буквами в схожих словах: дочь-ночь, сон-слон, Маша-Даша;
 • сопоставляют услышанное слово с написанным;
 • анализируют книгу, отвечая на вопросы: кто, когда, куда, кого. Легко пересказывают произведение;
 • могут предположить продолжение недочитанной истории;
 • фантазируют на заданную тему;
 • проявляют интерес к информационным книгам – приходит пора детских энциклопедий. Книги ради развлечения уже менее интересны.

Младшеклассники (6-7 лет) 

 • появляется скорость чтения;
 • известны правила правописания;
 • незнакомые слова не ставят в тупик, кругозор ребенка позволяет ему понять синонимы;
 • время развивать самоконтроль: если ребенок не понял предложение – он возвращается и перечитывает его, пытаясь вникнуть в прочитанное;
 • проводит аналогии с ранее прочитанными книгами или жизненными историями.

Средняя школа (7-10 лет)

 • глубокие знания орфографии и пунктуации;
 • чтение становится в полной мере источником знаний, появляется интерес к журналам и книгам конкретной тематики (космос, мода, техника, животные, приключения);
 • ребенок свободно описывает прочитанное, делая анализ и давая личную оценку происходящего;
 • определяет основную тему произведения и побочные сюжетные линии;
 • сравнивает и анализирует одновременно несколько произведений;
 • цитирует текст в подтверждение своих слов;
 • понимает метафоры, аллегории, гиперболы (литер.).

Подростки и старшеклассники

 • словарный запас достаточно богатый;
 • анализируют развитие и взаимодействие персонажей, используют при этом расширенные цитаты из текста;
 • имеют четкое мнение по произведению, оценивают его идею и литературное воплощение;
 • понимают иронию, сарказм, иносказание или, наоборот, недосказанность.

Если ваш ребенок испытывает трудности с чтением или усвояемостью материала – не ждите, что он перерастет эту проблему или все как-то само собой разрешится. Каждый вышеописанный этап имеет под собой четкое обоснование и свидетельствует об определенном витке развития ребенка. Не игнорируйте сигналы, которые подает вам ребенок, пропуская тот или иной этап! В будущем этом может привести к серьезным проблемам при обучении в школе. Более того, каждый этап имеет свои реперные точки, которые могут многое сказать об уровне интеллектуального развития ребенка и проблемах со здоровьем, имеющимися у него.

Расстройства обучения. Cоветы родителям.

37 общих черт дислексии. Проверьте себя!

Дислексию корректировать сложно, но возможно.

Автор:Tamara

Почему детям с расстройствами развития полезны физические упражнения?

Мышиная модель аутизма показала, как физические упражнения изменяют структуру мозга, устраняя избыточные связи между нейронами, характерные для расстройства аутистического спектра (PAC). После одного месяца добровольного бега на колесе поведенческие различия исчезли, и структурные различия в мозге мышей модели РАС были уменьшены.

Добровольные физические упражнения могут быть безопасным, безлекарственным способом улучшить общее состояние здоровья, и теперь мы лучше понимаем, как физические упражнения могут положительно изменить 
структуру мозга при РАС», – говорит доцент Рюта Кояма, возглавляющая исследовательскую группу в Университете Токио.

Это исследование было проведено на мышах, и исследователи не гарантируют того, что физические упражнения станут панацеей и для людей.

«Очень важной частью этого исследования является то, что мышей не заставляли заниматься физическими упражнениями – любая физическая активность была добровольной. Если дети заинтересованы, их следует поощрять делать любые упражнения, которые они хотят, но это исследование не показывает, как различные виды деятельности могут влияет на мозг детей с РАС “, – сказал Кояма.


Фитнес для ума

Около десяти лет назад небольшие испытания на детях начали доказывать, что регулярные физические упражнения улучшают симптомы, связанные с социальными трудностями и повторяющимся поведением, характерным для РАС. Хотя многие исследования изучали, как физические упражнения могут вносить крупномасштабные изменения в уже здоровый мозг или откладывать связанную с возрастом нейродегенерацию, не было исследований с точными измерениями изменений, которые физические упражнения могут вносить в мозг с РАС. Хотя мозг здоровых детей естественным образом сокращает избыточные связи между нейронами по мере их старения, отличительной чертой мозга людей с РАС является слишком много нейронных связей. Результаты исследования на мышиной модели показывают, что физические упражнения могут каким-то образом активировать нормальные процессы обрезки лишних связей в мозге.

Упражнения, вероятно, усиливали контраст между активными и неактивными нейронными связями, так что слабые могли быть более легко направлены на удаление», — сказал Кояма.

Исследователи из Токийского университета изучили, как физические упражнения могут изменить структуру мозгамыши, моделируя расстройства аутистического спектра. Упражнения, вероятно, увеличивают разницу между активными и неактивными нейронными связями, так что менее активные могут быть легче нацелены на удаление, что является частью нормального развития здорового мозга. Клетки микроглии (видны зеленым цветом) удаляют менее активные синапсы.
Клетки микроглии (видны зеленым цветом) удаляют менее активные синапсы. 

Тренажерный зал для мышей

У мышей с РАС в течение всей жизни наблюдаются различия, связанные с развитием нервной системы: они реже взаимодействуют с новыми мышами, они периодически ухаживают за собой, и им требуется больше времени, чтобы начать принимать пищу в новой среде, что является признаком тревоги. Исследователи поместили беговое колесо в угол клеток мыши модели РАС, чтобы они могли бегать столько, сколько они хотели. Мыши имели доступ к колесу в взрасте от четырех до восьми недель. Мыши считаются взрослыми в возрасте 8 недель.

«Часть изменчивости наших данных заключается в том, что мы не могли дать всем мышам одинаковое количество упражнений. Некоторые мыши могли тренироваться совсем немного, а некоторые, очень интенсивно», — сказал Кояма.

Несмотря на большие различия между отдельными мышами, в целом, модели РАС-мышей, которые могли тренироваться, демонстрировали поведение, сходное со здоровыми мышами после 30 дней доступа к беговому колесу.


Клеточные исследования для более детального изучения

Исследователи провели дополнительные эксперименты, чтобы заглянуть в мозг мышей модели РАС. В частности, исследователи сосредоточились на структуре, называемой мшистыми волокнами в гиппокампе, области мозга, которая считается важной для памяти и источником новых нейронов (нейрогенеза) у взрослых. Отдельные нейроны могут быть связаны с десятками мшистых волокон, посылаемых другими нейронами. Иммунные клетки, называемые микроглией, изменяют структуру мозга, поглощая и переваривая менее активные синапсы, поэтому их иногда называют «мозговыми сборщиками мусора». Исследователи использовали молекулярную генетику и методы флуоресцентной визуализации, чтобы определить, какие мшистые волокна были наиболее активными, и увидели, что микроглия избавила от этих активных синапсов, удаляя при этом менее активные из них. Исследователи также связали микроглию с синаптической обрезкой у здоровых мышей. Несовершеннолетним мышам без РАС давали лекарства для предотвращения нормальной активности микроглии. После всего лишь пяти дней приема лекарств исследователи обнаружили значительные различия в плотности синапсов мозга между мышами, чья микроглия была ингибирована, и их немедикаментозными сверстниками. Хотя причины РАС являются областью активных исследований, исследовательская группа Коямы утверждает, что обратимым аспектам РАС и связи между физическими упражнениями и микроглией также следует уделять постоянное внимание.

Автор:Tamara

«Дьявол» комплекса дефицита внимания: новая болезнь занятых людей 

 

Раздражительность и рассеянность — признаки неврологического феномена. Но его можно победить. 

Раздражительных руководителей, которые не могут спокойно сидеть на совещаниях, пропускают назначенные встречи и нервно нажимают на кнопку лифта «Закрыть двери», нельзя считать сумасшедшими, но с ними действительно не все в порядке. Они страдают от недавно обнаруженного неврологического феномена под названием комплекс дефицита внимания (КДВ).

Менеджеры, страдающие от характерных проявлений КДВ — рассеянности, беспокойства и раздражительности, — не могут грамотно определять приоритеты, принимать верные решения и эффективно управлять своим временем. Это коварное состояние способно даже одаренных руководителей превратить в вечно спешащих неудачников. И оно распространяется со скоростью эпидемии.

КДВ не является болезнью или недостатком характера. Это естественная реакция нашего мозга на растущие требования современного мира. По мере увеличения объема данных, которые проходят через наш мозг, мы утрачиваем способность решать проблемы и ориентироваться в незнакомой ситуации. Креативность гаснет, а ошибки множатся.

Будучи практикующим психиатром, за последние 25 лет я диагностировал и лечил тысячи случаев так называемого синдрома дефицита внимания, или СДВ (в современной медицинской терминологии — синдром дефицита внимания и гиперактивности), и собственными глазами наблюдал, насколько быстро среди взрослого населения распространяется этот новый вид расстройства.

В последнее десятилетие число пациентов с КДВ, проходивших через мой кабинет, возросло в десять раз. К сожалению, большая часть средств борьбы с хроническими перегрузками, рекомендуемых консультантами по тайм-менеджменту и ведущими личными инструкторами, не устраняет глубинных причин КДВ.

Если СДВ — это нейрофизиологическое заболевание, имеющее генетический компонент и лишь усиливающееся под влиянием окружающей среды и физического состояния пациента, то КДВ развивается исключительно под воздействием среды. КДВ — такая же примета времени, как автомобильные пробки.

Он возникает в результате все более напряженного рабочего графика и роста количества дел, требующих внимания, причем особенно в последние два десятилетия. Наш мозг наполняется «шумом» — слабыми и ничего не означающими сигналами синапсов — и в результате теряет способность в полной мере и адекватно реагировать на любые раздражители.

Симптомы КДВ проявляются в поведении человека постепенно. Пациент переживает не один большой кризис, а ряд мелких, но требующих внимания. Он отчаянно старается удержать ситуацию под контролем. Менеджеры с КДВ взваливают на себя все большую ответственность, утешаясь рекомендациями вроде «соберись и не ной» при очередном увеличении рабочей нагрузки.

Они выбиваются из сил, пытаясь справиться со всеми делами, но это просто невозможно. В результате пациент с КДВ постоянно находится в состоянии тихой паники и переполнен ощущением собственной вины. Сталкиваясь с девятым валом новых задач, менеджер становится все более суетливым, грубым, безапелляционным и рассеянным, делая при этом вид, что все нормально.

Это ваш мозг

Исследователи с помощью МРТ выяснили, что пациентов с СДВ отличает немного меньший объем четырех специфических областей мозга, отвечающих за различные функции, в том числе подавление эмоций (особенно гнева или раздражения) и обучаемость человека.

Современные методы сканирования не позволяют выявить анатомические различия между мозгом «нормального» человека и мозгом человека, страдающего КДВ.

Однако исследования показывают, что, если человеку приходится обрабатывать слишком большие объемы информации, он хуже решает задачи и делает гораздо больше ошибок. Попробуем разобраться в причинах этого явления, а для этого отправимся в нейрофизиологическое путешествие.

 
 

У человека самая большая кора головного мозга среди всех живых существ, однако, имея триллионы нервных клеток в этом органе, он сильно перегружает лобные и предлобные доли мозга. Далее я буду называть их фронтальными долями мозга; они отвечают за то, что кратко называется исполнительным функционированием (ИФ).

ИФ управляет принятием решений и планированием, организацией и определением приоритетов в сборе информации и выработке идей, а также тайм-менеджментом и другими сложными и присущими исключительно человеку управленческими функциями. Пока лобные доли исправно выполняют свою работу, все обстоит прекрасно.

Под лобными долями коры располагаются участки мозга, отвечающие за выживание. Они регулируют базовые функции организма: сон, голод, сердцебиение, дыхание и половое влечение, а также управляют первичными отрицательными и положительными эмоциями.

Пока дела у вас идут хорошо и вы функционируете на пиковом уровне, эти глубинные центры генерируют чувства возбуждения, удовлетворения и радости. Они усиливают мотивацию и помогают сосредоточивать внимание, не вмешиваясь в работу оперативной памяти, то есть не снижая объем данных, которые вы можете обрабатывать одновременно.

Но если требуется принять шестое решение за день после того, как вас в пятый раз отвлекли в процессе поиска девятого блока необходимой информации, с утра уже три сделки сорвались, а на мониторе компьютера промелькнуло уже двенадцатое неприемлемое требование, на которое вы не успели отреагировать, то мозг начинает паниковать. Это самое шестое решение он воспринимает как кровожадного тигра-людоеда, пришедшего по вашу душу.

Как специалист по расстройствам психики, снижающим способность к обучению, я считаю, что наиболее опасные из них — отнюдь не поддающиеся формальному диагностированию расстройства вроде дислексии или СДВ. Самое опасное — страх. Он переводит нас в режим обеспечения выживания, когда невозможно ни гибкое обучение, ни глубокое осмысление.

Когда лобные доли действуют на пределе возможностей и возникает опасность не успеть и не справиться, взаимосвязи между верхними и нижними областями мозга претерпевают угрожающие изменения. За тысячи лет эволюция приучила «верхний» мозг реагировать на тревожные сигналы, посылаемые «снизу».

В режиме выживания глубинные структуры мозга берут управление на себя и начинают распоряжаться «верхними». В результате весь мозг попадает в своего рода неврологическую «уловку-22». Глубинные структуры интерпретируют посылаемые лобными долями сигналы о перегрузке точно так же, как все остальные сигналы, то есть примитивно.

Они отчаянно шлют «наверх» импульсы страха, беспокойства, раздражения, ярости и паники. Эти тревожные сигналы отвлекают лобные доли от основного дела, заставляя их рассеивать внимание. Поскольку сигналы об угрозе выживанию игнорировать невозможно, лобные доли впадают в ступор, посылая «вниз» ответные сообщения: «Предупреждение принято! Пытаюсь решить проблему, но пока безуспешно». Эти послания приводят глубинные центры в полное смятение, и «наверх» идут еще более мощные тревожные импульсы.

Между тем все остальные органы мгновенно реагируют на происходящее в мозгу: эндокринная, дыхательная, сердечно-сосудистая, мышечная и периферийная нервная системы тоже переходят в кризисный режим и выбиваются из обычного спокойного ритма деятельности.

Мозг и тело неразрывно связаны, и лобные доли мозга теряют способность к углубленному мышлению. В таком состоянии ИФ сводится к примитивному мышлению в стиле «черное и белое», исчезают полутона и перспектива. Умственные способности притупляются. В тщетной попытке объять необъятное мозг парадоксальным образом ослабляет собственную способность мыслить ясно.

Этот неврологический феномен случается каждый раз, когда человек отчаянно пытается переделать больше дел, чем это в его силах. Переходя в режим выживания, он принимает импульсивные решения, в раздражении пытаясь как можно скорее довести до конца любое дело, которое ему поручено. У него одно желание — немедленно уладить проблему, устранить опасность, пока она не погубила его.

От гибкости мышления, чувства юмора и способности работать в условиях неопределенности не остается и следа. Человек уже не может видеть проблему в целом, забывает о поставленных перед ним целях и ценностях, утрачивает изобретательность и способность менять планы по ходу дела. Он склонен винить во всем окружающих, отступить с завоеванных позиций, спрятать голову в песок и сдаться на милость обступивших со всех сторон забот.

А может действовать совершенно иначе: впасть в отрицание существующих проблем, уклоняясь от их решения, и в результате потерпеть поражение. Это и есть КДВ в его крайнем проявлении.

Для лечения СДВ зачастую требуются соответствующие лекарства, но в случае с КДВ можно обойтись без них.

Перестройте свою работу с учетом КДВ

Важно разработать тактику внедрения организации труда в свою работу, но это не должно напоминать пресловутые обещания «начать новую жизнь с Нового года». Ваша задача — организовать свою работу удобным для себя образом и так, чтобы достичь своих целей.

Прежде всего разработайте стратегию контроля деятельности лобных долей. Например, разбейте масштабные проекты на несколько мелких этапов и постоянно высвобождайте на своем рабочем месте или столе место. Даже если вы не можете обеспечить уют и порядок во всем офисе, держите в чистоте хотя бы свой кабинет или письменный стол.

Желательно ежедневно выделять время, когда не нужно отвлекаться на встречи, чтение электронной почты и прочие дела, для планирования и обдумывания стратегических проблем. Электронная почта вынуждает отложить все другие дела, а заодно способствует развитию КДВ, поэтому постарайтесь выделить специальное время на ее просмотр; совсем не обязательно кидаться отвечать на каждое письмо сразу после его получения.

Начиная рабочий день, не дайте себе утонуть в пучине электронной или голосовой почты. Не позволяйте мелким второстепенным вопросам отнимать ваше время. Начинайте с приоритетных. В конце дня составьте список приоритетных задач — их должно быть не больше пяти — на следующий день. Короткие списки волей-неволей заставляют нас выстраивать систему приоритетов и доводить проекты до завершения.

Определите, в какое время дня вы наиболее продуктивны, и именно тогда выполняйте самые важные дела. Если музыка помогает вам сосредоточиться, слушайте музыку (при необходимости в наушниках). Если вы не любите думать сидя, предусмотрите возможность работать стоя. Тем, кто помогает себе сконцентрироваться, чиркая ручкой в блокноте или барабаня пальцами по столу, следует делать это так, чтобы не мешать окружающим.

Эти советы могут показаться банальными, но они помогут вам разобраться с коварными отвлекающими мелочами, в которых прячется дьявол КДВ.

Защитите свои лобные доли

Если вы не хотите, чтобы глубинные области мозга узурпировали контроль над вашим сознанием и навязали вам режим выживания, сбавьте обороты. Остановитесь, прислушайтесь, попытайтесь понять, что происходит вокруг. Подумайте над тем, что говорят люди и что вызывает у вас замешательство и панику. Поручите кому- нибудь из подчиненных следить за вашим состоянием: пусть он регулярно напоминает вам, что пора оторваться от электронной почты, отойти от телефона, закончить на сегодня дела.

Вот несколько советов тем, кто чувствует, что его затягивают проблемы. Переключитесь на рутину. Если вы не решаетесь взяться за новый крупный проект, подумайте о чем-нибудь, что не имеет никакого отношения к проблеме: о своем доме, машине, обуви, любом хорошо знакомом вам предмете.

Другой прием — начать работу с самого простого действия, скажем с написания заголовка отчета. Чтобы отвлечься, можно открыть словарь и прочитать в нем несколько статей или потратить пять минут на разгадывание кроссворда. Каждое из этих маленьких дел помогает успокоить глубинные центры мозга: они перестают посылать наверх тревожные сигналы, и контроль снова переходит к лобным долям.