Архив метки Дисграфия

Автор:Tamara

Кому потрібна мозочкова стимуляція і що можна подолати за її допомогою

Мозочкова стимуляція - це комплекс вправ, спрямованих на розвиток ділянок мозку, що відповідають за формування мови, поведінку дитини. Якщо раніше вважалося, що мозочок управляє рівновагою і координує рухи очей і інших частин тіла, то сьогодні вчені довели, що цей маленький клубочок, що містить величезну кількість нейронів, відповідає за своєчасний розвиток інтелекту, мови та емоційного фону дитини.Програма стимуляції мозочка реалізується зі спеціальним обладнанням Learning Breakthrough Kit (Balametrics), спирається на теорію доктора Френка Більгоу і досвід 30-ти річної практики її застосування. Вона допомагає поліпшити навички мовлення, письма, математичні навички, пам'ять і розуміння. Цей тренінг для дітей з труднощами в навчанні, а також дітям зі специфічними хворобами.

Витоки виникнення програми, її суть і області застосування

На початку 1960-х років Френк Більгоу під час роботи з дітьми, що погано вміють читати, виявив зв'язок між руховою активністю і змінами навичок читання. Саме це стало початком для розвитку концепції роботи з дітьми з порушеннями сенсорної інтеграції, які тягнуть за собою складності в навчанні.

Дані, отримані в ході практичних експериментів доктором Більгоу, знайшли своє відображення в багатьох інших теоріях про рух і розумовому розвитку дітей. Прикладами цього служать теорія рівневої організації Н.А. Бренштейна, теорія СДЛ ВПФ А.Р. Лурія, принципи нейропсихології дитячого віку Л.С. Цвєткової, діяльний підхід А.Н. Леонтьєва та інші.


Сам Більгоу висунув 3 принципу програми:

 • стимулювання сенсорної інтеграції;
 • просторову уяву і відчуття рівноваги;
 • пропріоцептивне навчання.

Звичайно, 30 років тому вчений не міг передбачити все, але інші зацікавлені фахівці в ході застосування програми на практиці змогли доповнити її ще 2 такими принципами:

 • індивідуально-особистісне навчання;
 • поетапне формування.

 

doska

Таким чином, програма мозочкової стимуляції спирається на 3 аспекти: психологічний, дидактичний і інструментально-технічний. У сукупності даних аспектів методика удосконалює роботу мозочка, формуючи велику кількість нових нейронних зв'язків, що позначається на рівні навченості дитини. В ході занять підвищується пластичність мозку і з'являється можливість заповнити прогалини і заповнити недоліки функціональності базових структур головного мозку.


Даний комплекс вправ підходить для досягнення позитивної динаміки в роботі з дітьми при:

 • порушення уваги;
 • гіперактивності;
 • проблемах з оволодінням шкільних навичок;
 • порушення координації рухів, моторної незручності;
 • порушення усного та писемного мовлення;
 • дисграфии, дислексії після проходження основного курсу корекції за методикою Дейвіса;
 • порушеннями аутичного спектру;
  ЗПР, ЗРР, ММД, СДУГ.

 

Устаткування Balametrics Learning Breakthrough Kit

Устаткування за своїм характером досить різноманітне, тому відповідає корекційно-розвивального принципу подвійної стимуляції. Методика LBK має такі переваги як компактність, технологічність і варіативність у використанні. Ось перелік обладнання для мозочка стимуляції в певній послідовності і способи його застосування.

Балансируюча  дошка.  Спочатку дитина бере саме цей предмет і вчиться тримати рівновагу, тільки після його досягнення виконуються наступні вправи, стоячи на цій дошці. Рівень складності вправ може підвищуватися не тільки за рахунок додаткового матеріалу, а й регулювання положення ніг на розмітці дошки, зміни кута роликів.
Різновагові мішечки. Відрізняються вони розміром, вагою і кольором, на кожен з таких мішечків педагог дає певні завдання, спрямовані на координацію рухів.
М'яч-маятник.
Планка з кольоровими секторами. Дошка зворотного зв'язку з гумовими м'ячиками. На ній є цифри від 1 до 9, служить ця дошка способом відповідати на математичні питання і потрапляти в ціль, тренувати окомір і влучність.
Цільовий щит або стенд з цілями. Цілі - це таблиця, в осередках якої зображені геометричні фігури: коло, трикутник, квадрат, зірка, ромб.

s_mesh


Педагог-нейропсихолог стежить за послідовністю виконуваних дитиною вправ, правильної черговості завдань. Також строго стежить за технікою безпеки у використанні обладнання і правилами перебування на заняттях. У побудові заняття для дитини викладач обов'язково починає з простого і переходить до складного, вибирає оптимальний рівень складності для дитини, створює додаткову мотивацію для виконання завдань.

Комплекс мозочкової стимуляції має широкий спектр застосування. Результатами занять з LBK стають:

 • розвиток міжпівкульових зв'язків;
 • стабілізація роботи вестибулярної системи;
 • розвиток зорово-просторових уявлень;
 • вдосконалення координації;
 • розвиток уваги, пам'яті і концентрації;
 • закріплення ефекту після проходження основного курсу корекції дислексії за Р. Дейвісом;
 • стимуляція психомовного розвитку (при ЗПР, ЗРР, РДА);
 • особистісні зміни.

 

myach

Можливість подолати різного типу мозочкові порушення, наприклад, синдром дефіциту уваги, дислексію, порушення письма і читання, при шкільної неуспішності, травмах головного мозку, в основі якого лежить сенсорна інтеграція і є головне завдання програми мозочкової стимуляції.  З нею за допомогою методики доктора Більгоу і спеціального устаткування педагоги  успішно справляються вже не перший рік.

 

 

Автор:Tamara

Дислексия. Скоро в школу!

У нас в "Примавере" стартовал очередной курс коррекции дислексии по методу Дейвиса  лицензированными израильскими специалистами. 


!Обращаем внимание наших клиентов, проходивших ранее диагностику и кому был рекомендован интенсивный курс коррекции - У НАС ОСВОБОДИЛОСЬ ОДНО МЕСТО НА 9 АВГУСТА!

Если вы уже вернулись из отпуска и планируете заняться школьным вопросом - звоните прямо сейчас!

Ниже публикуем очередной отзыв на курс коррекции по Дейвису, проведенный нашими партнерами - Центром коррекции дислексии.

ИСТОРИЯ ОДНОГО УСПЕХА .
Вот, что написала мне Кира, мама моего подопечного, всего пару месяцев назад: "Жизнь моего сына, преобразил всего один курс и это сделали Вы – Лора!

Что поразило меня больше всего, так это то, что 5-ти дневная программа Дейвиса дала мгновенный успех, и это позволило Данику добиться успеха, без бесконечных повторений и переписываний как школьных, так и домашних заданий. Сейчас он абсолютно счастлив, он снова любит ходить в школу. Его дислексия больше не является бременем. Это самое лучшее, что Вы и мы могли сделать для Даника!"

Даник попал к нам после 4 класса, на диагностическом собеседовании у него были очевидные проблемы с чтением, письмом, и написанием цифр.Со слов мамы, с самого начала обучения, еще в 1 классе, он всегда напрягался изо всех сил, чтобы не спутать и распознать цифры 6 и 9. Она потратила на это 3 месяца кропотливой работы, прежде чем он научился различать эти два числа.

Затем, в возрасте 9 лет, уже во 3-м классе почерк Дани, по необъяснимым для нее причинам резко ухудшился. Стал крупным, очень неустойчивым, кривым, тогда как ранее, практически до конца второго полугодия, 2-го класса, он был вполне сносным. Кира (мама Дани), стала замечать, что он стал более обидчивым и грустным, чаще выглядел подавленным. Наряду с новой проблемой почерка, Даник по-прежнему читал медленно и с запинками, додумывал слова или их окончания, не замечал знаки препинания. Школа стала для него ненавистной.

И тогда Кира зашла в интернет и начала изучать, все, что касалось проблем с освоением чтения, письма и оперированием цифрами. Очень быстро она натолкнулась на термин "дислексия" и метод Дейвиса.
Дальше все было, как у всех, записались и прошли интенсивный курс коррекции. Первое, на что Кира обратила внимание, после 2-х дней занятий в Центре, это то, что по дороге домой, сидя на заднем кресле, Даня читал на ходу все вывески. Раньше это было ему не подвластно.
Дальше, она была поражена еще больше. Вечером он предложил ей поиграть в любимую игру и вдруг начал вслух читать условия игры, раньше он этого никогда не делал. Когда Кира спросил его, как он это сделал, он сказал, что использовал "Умственный глаз", т.е. тот методический инструмент, который получил в рамках курса Дейвиса, для фокусировки, и поэтому он теперь мог четко прочитать текст.
Конечно, позже, после окончания курса, Кира еще какое-то время продолжала исправно выполнять с Даником, все те упражнения, которые ей рекомендовали, в том числе со специальными мячиками "Куш", они продолжают лепку слов, которые вызывают дезориентацию или просто не были до этого в лексиконе мальчика. Однако, всем и Дане в том числе,было очевидно, что почерк существенно изменился, если не сказать, что стал просто красивым. Изменение в качестве чтения было весьма драматичным, оно стало ровное и корректное, он видел и применял знаки препинания.

Необходимо понимать, ДИСЛЕКСИЯ - это возможность видеть все в 3-D изображениях, это также возможность путешествовать через эти образы, примерно так как это делается в компьютерных играх, т.е. используя виртуальную реальность. Эти образы, хотя и мнимые, воспринимаются ребенком с дислексией, как реальность и в то время как это происходит, в восприятии такого человека, реальный, физический мир, искажается.

Если человек использует этот талант в качестве автоматической и компульсивной реакции, когда путаются понятия, то из этого вытекают трудности в обучении. В зависимости от того, что является основным источником путаницы, у каждого индивидуума эти трудности могут проявляться либо в проблемах с чтением, письмом,либо в слуховом восприятии, иногда в проблемах с устной речью, в математике, а также в виде неуклюжести, т.е. в неумении правильно спланировать свои движения (диспраксия) или же это может выражаться в проблемах с вниманием и поведением.

 

ИСТОЧНИК: 

 

Вам кажется, ничего нового? Ошибаетесь! :)

Вам кажется, ничего нового? Ошибаетесь! 🙂

Автор:Tamara

Диагноз “двоечник”

Программа "Медицинская правда", в передаче: "Диагноз двоечник" пытается детально рассмотреть, что же такое СДВГ и дислексия, каково их влияние на успеваемость ребенка, а также услышать мнение экспертов: психиатра - Осина Елисея, руководителя Центра коррекции дислексии - Лоры Закон, методиста Международной ассоциации Дейвиса и других специалистов.

Автор:Tamara

Метод Дейвиса и коррекция дислексии – впервые в Киеве!

Ну вот и стартовал наш первый курс на коррекцию дислексии и других проблем в обучении ( дисграфии, дискалькулии и СДВ и СДВГ).

Занятия проводят сертифицированные методисты Ассоциации Дейвиса.

Нужно отметить довольно высокий процент обратившихся взрослых, которые долгие годы стучались во все двери со своей проблемой. Кто-то лучше справился с задачей, кто-то совсем плохо.

В Украине, в лучшем случае, с методикой Дейвиса специалисты знакомы только по книге "Дар дислексии". Этих знаний, к сожалению, совершенно недостаточно для профессиональной работы. Поэтому, наверно, можно  встретить на просторах интернета:"мы пробовали лепить по Дейвису - это не работает". 

Но это же, как в анекдоте про Карузо, которого Рабирович напел! 🙂  Никто ведь, я надеюсь,  всерьез не рассчитывает , что можно, прочитав книгу по хирургии за 5 курс мединститута, где подробно описаны методики проведения операций - сколько сантиметров от пупка, какая должна быть сила нажима, и прочие инструкции -  довериться такому специалисту! Вот и удивляемся - ведь все по книжке делали  - но не работает... Даже выучив термин "аппендэктомия", вы от этого не становитесь хирургом! 🙂  

Каждый дислектик - отдельный мир, и это не просто красивая фраза. Широта представленных проявлений дислексии и сопуствующих ей преград обучения - это спектр. И для каждого ребенка он разный. 


5 дней работы нон-стоп, первые клиенты, прошедшие курс,  уехали домой. Слезы радости и надежды.

Дальше будут фото и отзывы. Читайте сами, пусть вместо нас говорят наши клиенты.

Освоение символов. Дислексия.


ИДЕТ РАБОТА...

Метод Дейвиса уникален тем, что корректирует способность восприятия на любом языке.

Особенно хорош метод в изучении иностранных языков, когда говорят, что новый язык "не идет".

Методисты, работающие у нас в центре, владеют 5 языками.

Украинский - шестой.

Записывайтесь на консультацию у администратора!